Την Δευτέρα 05 Ιουνίου (του Αγίου Πνεύματος) δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια .