ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε

Δ/ΝΣΗ: ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 12

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 09/12/2023

ΤΗΛ: 26310 22217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ