Τηλεματική

 

Επιλέξτε μία στάση ή πληκτρολογήστε το όνομα της. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση του λεωφορείου καθώς και το πρόγραμμα αφίξεων όλων των λεωφορείων στην επιλεγμένη στάση.

 

* Στα ονόματα στάσεων που έχουν το γράμμα “Β” σημαίνει ότι επιστρέφει προς Μεσολόγγι
   Π.χ.  Στάση : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Β